W naszym mieście od dnia 1 września 2002 r. funkcjonuje 8 żłobków. Placówki zlokalizowane są w różnych dzielnicach, co znacznie ułatwia do nich dostęp. Wszystkie żłobki mają bardzo dobre warunki lokalowe oraz nowoczesne wyposażenie. Bawialnie są przestronne, jasne, z ogromną ilością zabawek, sprzętu do zabawy, a sypialnie zachęcają do snu. Posiłki spożywane są w jadalniach przystosowanych dla małych dzieci. Ważnym podkreślenia jest fakt.że wszędzie znajdują się piękne ogrody, tonące w zieleni. W pogodne dni, w ciągu całego roku dzieci spędzają w nich sporo czasu.

Wszechstronne wychowanie i opiekę zapewniają opiekunki dziecięce i pielęgniarki - personel zawodowy o wysokich kwalifikacjach. Nad utrzymaniem idealnej czystości czuwa grupa personelu pomocniczego.

W placówkach realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy. Stawia on w swych założeniach na wszechstronny rozwój maluchów, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami dziecka.

W oparciu o ten program w żłobkach realizowany jest cały wachlarz imprez. Kalendarz obejmuje m.in. "Dzień Mamy i Taty", "Dzień Dziadka i Babci", "Dzień Dziecka", "Mikołajki", pasowanie na "Żaczka - przedszkolaczka", karnawałowe bale, powitanie "Wiosny", itp. (gospodarzami uroczystości, a także aktorami są dzieci, które na te uroczystości zapraszają swoich najbliższych

Żywienie dzieci jest zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia w oparciu o które sporządzane są jadłospisy. Kucharki w żłobkach posiadają ogromną wiedzę i szereg umiejętności, by zaspokoić najbardziej wybredne maluchy i 'niejadki'.

Panujący w żłobkach porządek organizacyjny zapewnia dzieciom właściwą opiekę i wychowanie, pełne bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Najwyższym celem, jaki stawia sobie nasz personel jest dobro dziecka.


Dyrektor
Żłobków Miejskich w Szczecinie
mgr Barbara Mielko